Kvinnan har varit bosatt i Falköping och har ett barn som ännu inte är i skolåldern.

Efter en vårdnadstvist togs beslutet att kvinnan och barnets far ska ha gemensam vårdnad.

Häktningsframställan gällde grovt egenmäktigt förfarande med barn under tiden 13 november förra året fram tills nu.

Antagandet är att kvinnan har tagit med sig barnet till sitt hemland som är ett nordiskt land.

– Vi har försökt att komma i kontakt med henne. men misslyckats, säger kammaråklagare Ylva Lundgren.

Under häktningsförhandlingen var kvinnan representerad av en advokat, men även advokaten hävdar att hon inte haft någon kontakt med sin klient.

Med ett häktningsbeslut har svenska myndigheter möjlighet att lämna en begäran till kvinnans hemland om att hon ska gripas och överlämnas till Sverige. Det är ett kraftfullt verktyg för att tvinga kvinnan att komma till Sverige och att barnet ska komma tillbaka till sin far.

Mamman riskerar att bli åtalad och dömd för grovt egenmäktigt förfarande med barn.