På torsdagen redogjorde hon för en del planer när Näringslivsforum hade frukostmöte och intresset för de här frågorna var mycket stort.

– Vi kommer att börja med att göra Badhusrondellen tvåfilig för att få bättre flyt i trafiken och så får vi hoppas att Skövdeborna lär sig att köra i den typen av rondellen, säger Anna med ett leende.

Man siktar också på att skapa körfält för bussar och till vissa delar av satsningarna har man fått 16 miljoner i statsbidrag för att skapa en "hållbar kommun".

Man avser också att förändra Lillegårdsrondellen och låter just nu konsulter se hur man kan förbättra flödet på den hårt trafikerade Nolgårdsleden. Satsningen på Stallsiken har medfört en helt annan belastning.

– Vi vet också att Elins Esplanad ska utöka och där för vi en dialog om korsningen med trafikljusen med dem och Coop. konstaterar Möller.

Man planerar också för förändringar på Hjovägen förbi Boulognerparken där det brukar bli köer när exempelvis Volvo slutar för dagen. I projektet ingår också en översyn av Mörkekorset.

Men alla vägar tillhör inte kommunen och för att göra förändringar på exempelvis 26:an och vägen mot Skara har man inlett en dialog och ett samarbete med Trafikverket.

– Just nu ser det ganska hoppfullt ut och lyckas vi så gör vi det i konkurrens med övriga Sverige, säger gatuchefen.

Just nu sker det stora förändringar i området vid Resecentrum. Regionens hus byggs och kommunen för en dialog med Jernhusen om hur man ska göra hela området mer attraktivt. Dessutom funderar man över hur kulturhuset ska bli en mer naturlig del av gatubilden.

– Ett annat mål är att få till en planskild korsning vid Biltema, vi får se hur det går.

LÄS MER:

LÄS MER: