Det har ju hänt vid ett flertal tillfällen här i Skaraborg med märkliga beslut. Arbetsamma invandrare som arbetar i bristyrken har avvisats för att de fått för låg lön. Det är väl arbetsgivaren i så fall som skall åläggas att rätta till misstaget. Så har ju också skett men det ändrar inte några beslut.

Den utvisade kocken ex.vis har ju fått komma tillbaka. Man kan ju fundera på vilka extrakostnader detta förorsakat skattebetalarna.

Ytterligare fall som en arbetssam läkare skall utvisas. En skolungdom som utbildats i Sverige och som lovats arbete skulle utvisas. Troligtvis har detta beslutet ändrats, eftersom det inte stått något om detta fall på senare tid. I så fall finns väl lite hopp om att Migrationsverket kan tänka normalt.

Vidare en 106-årig kvinna som skulle utvisas. Vad skulle inte detta ha kostat samhället med ambulansflyg etcetera. Efter starka reaktioner ändrades detta i sista stund.

Sådana här fall skulle naturligtvis aldrig uppstå om sunt förnuft får gälla.

När det gäller fall som våldtäkt samt hustru- och barnmisshandlande män, då är detta inte tillräckligt skäl för utvisning. Åtgärder från samhällets sida, som tyvärr ökar på invandrarfientlighet.

Det är klart att regler skall gälla men inte till absurdum.

Ingrid Andersson