Ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg har konstaterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Hittills rör det sig om åtta fall.

Peter Ulleryd säger till att det finns risk för att sjukdomen kan spridas till Skaraborg i och med att människor rör sig i regionen och Göteborgsområdet.

Sjukhusen och primärvården inom regionen har informerats och har ökad uppmärksamhet på nya fall, säger han.

Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar intensivt med att spåra patienter som kan ha blivit exponerade för smitta. Många har exponerats, men få väntas bli smittade eftersom flertalet svenskar är vaccinerade.

– I och med den smittspårning som pågår kan personer som inte är vaccinerade fångas upp. De erbjuds då möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Anne Haglund Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör, i ett pressmeddelande.

Om personen är gravid, immunnedsatt, mindre än sex månader gammal eller om det har gått längre tid än tre dagar kan gammaglobulin ges för att ge tillfälligt skydd. Även detta måste ges inom de närmaste dagarna.

Sjukhusen och primärvården i hela regionen har ökad uppmärksamhet på mässling, eftersom det sannolikt finns fler personer som har mässlingen. Personer som tror sig vara smittade kan söka information via nätet på 1177.se. Om de är i behov av vård ska de i första hand kontakta 1177, uppmanar Anne Haglund Olmarker.

 Dessa personer ska inte sitta i väntrummen på grund av smittorisken. Om man ändå söker sig till våra akutmottagningar på sjukhuset ska man vara uppmärksam på att det finns informationsskyltar och extra vårdpersonal vid ingångarna till akutmottagningarna. Vårdpersonalens uppgift är att fråga om mässlingssymtom och vaccinationsstatus, i de fall misstanke finns om smitta, omhändertas patienter på enkelrum för behandling.