Ministern konstaterar också att målet är att införa ett nytt brott som heter blåljussabotage.

– Det kommer bli glasklart att det är helt oacceptabelt att angripa polis och ambulanspersonal under pågående insatser, säger ministern.

Han menar att de utför ett mycket viktigt samhällsuppdrag, och därför behövs den här skärpningen. Tanken är att straffet ska vara fängelse i upp till 4 år, men om brottet är riktigt grovt kan det bli livstids fängelse.

– Vi genomför också den största satsningen på polisen på över 20 år. Regeringen ökar tillskotten till Polismyndigheten med 7,3 miljarder kronor för perioden 2018–2020.

Under denna mandatperiod har regeringen dessutom fördubblat intagningen till polisutbildningen med två nya polisutbildningar 2019, en i Malmö och en i Borås.

– Vi ska anställa 10 000 polisanställda till år 2024, förklarar Morgan Johansson.

Satsning på arbetsmiljön

Regeringen har också gett Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar av arbetsmiljön, samt fler karriärvägar för polisanställda.

– Myndigheten ska intensifiera det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet inom ledarskap, arbetsmiljö, medarbetarskap, fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, arbetsbelastning och hot och våld, förklarar statsrådet.

Strategisk plan

Myndigheten ska också ta fram en strategisk plan på kort och lång sikt för fler utvecklings- och karriärvägar inom myndigheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.

Han menar också att arbetsgivaransvaret vid incidenter mycket viktigt. Och i Skaraborg har både arbetsledningen och facket vidtagit åtgärder på det här området och kallat in en krisgrupp.

Insamling

Dessutom har Stiftelsen Blåljus i samverkan startat en insamling för den drabbade polisen och responsen har varit mycket stor.

– Hittills har vi fått in 90 000 kronor, såväl från blåljuskollegor och inte minst från allmänheten, berättar Pär Johansson i organisationen.

Tanken är att hela familjen ska få en spahelg på Selmaspa i Sunne.

– Sedan kommer resterande pengar att sättas in på polismannens konto, konstaterar Pär Johansson.