Civilminister Lena Micko kommer att hålla inledningsanförandet när konferensen öppnar på Medborgarhuset på onsdag eftermiddag.

Konferensen, som avslutas på torsdagen, samlar deltagare från den idéburna sektorn med inriktning på välfärd från hela Norden. Vid sidan av Lena Micko deltar forskare och verksamhetsföreträdare från Sverige, Norge och Danmark.

Den nordiska idéburna sektorn samlas till konferens vartannat år för att dela erfarenheter och kunskap.

Sverige som står som värd för veckans konferens, med närmare 200 deltagare. Arrangörer är Famna, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, arbetsgivarorganisationen KFO, Arbetsgivaralliansen, Idéburna skolors riksförbund samt organisationerna Virke från Norge och Selveje från Danmark.

Det är fjärde gången som idéburna välfärdsaktörer samlas till konferens i Falköping, men de tidigare konferenserna har enbart varit för svenska deltagare.

I Sverige har den idéburna välfärdens som mål att växa från tre till tio procent av den svenska välfärden till 2030.