En elev hörde några andra diskutera, och uppfattade det som att det riktades ett hot mot skolan.

Eleven tog kontakt med skolledningen, som i sin tur tog kontakt med polis.

– Vi tog höjd för att det kunde vara något allvarligt, säger Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare på Falköpings kommun, som en förklaring till att både polis och Samhällsskydd mellersta Skaraborg begav sig till skolan.

Efter ett samtal med alla inblandade elever kunde situationen redas ut som ett missförstånd.

– Ingen inblandad är misstänkt för något brott, säger Bengt Nilsson.