Han trycker att det är en oerhört viktig markering när det som inte får inträffa ändå inträffat.

– För oss är det naturligtvis oerhört viktigt att deltagarna på våra konferenser kan känna sig trygga. Jag förstår också moderpartiets reaktion att dra in bidragen till de tre inblandade distrikten, förklarar Erik Lindqvist.

Ser över rutiner

Ombudsmannen konstaterar också att man nu ser över rutinerna för att den här typen av händelser inte ska upprepas. Även konferenser med övernattning är tillsvidare inställda.

– Jag stöder också alkoholförbudet och vi ser oerhört allvarligt på händelsen, fortsätter Erik.

Är det vanligt att det förekommer mycket alkohol på Muf:s möten av den här sorten?

– Konferenserna avslutas ofta med en middag och då brukar de som har åldern inne kunna ta ett par glas, men det är inget som sticker ut. Det är dessutom förbjudet att ta med sig egen alkohol.

Centralt har man också startat en uteslutningsutredning.

– Den här typen av personer ska vi inte ha i vår organisation och han är givetvis avstängd tills dess att saken är juridiskt utredd.

M har fått nog

Moderpartiet i Västsverige har helt enkelt fått nog. På ett möte i förbundsstyrelsens presidium under tisdagen beslutades att alla bidrag till Muf-föreningarna – Västra Götaland Norra, Västra Götaland Västra och Södra Älvsborg – som arrangerade konferensen kommer dras in.

Också bidragen till Muf i Göteborg och Skaraborg fryses.

– Muf Skaraborg och Göteborg deltog inte i konferensen, konstaterar Robin Nerell, ordförande i Skaraborgsdistriktet.

Moderaternas beslut om frysning av bidragen till ungdomsföreningarna stå fast till dess partiet övertygats om att något som nu misstänks ha skett, inte sker igen.

Enligt ledningen kommer moderpartiet kräva handlingsplaner och sitta ner med ordförandena i de olika Muf-föreningarna.