Rubriken kan tyckas vara väl tilltagen, men likväl, landet Sverige befinner sig i ett läge som aldrig tidigare skådats.

På två dagar mördades fem (5) personer i Stockholm, två av dem sköts på nära håll i huvudet och en fick halsen avskuren.

Två barn har bokstavligt talat sprängts till döds det senaste året - det finns inte någon som helst hänsyn mot tredje man!

Råheten i dessa gärningar är påtaglig och det finns ingen gräns på eldkraften som används i dessa uppgörelser.

Blickar vi ut över hela landet den senaste veckan har polisen ca tio (10) mord, misstänkta mord eller dråpförsök att utreda. Ett av fallen inträffade i Falköping där en man sköts i underlivet.

Håller den här takten i sig dör fler människor i grova våldsbrott än i trafiken.

Enligt GW Persson är ökningstakten av grova våldsbrott ett par hundra procent!

Siffran hissnar och man kan med rätta fråga sig vad regeringen gör åt detta?

Tyvärr är det en påfallande tystnad från de som har det yttersta ansvaret för polisens och rättssystemet verksamhet.

För egen del kan jag inte sitta på läktarplats längre och har därför återigen blivit medlem i mitt gamla parti. Det måste till en förändring i samhället och jag känner ett starkt behov att vara med att påverka så att tryggheten återigen blir närmaste granne med landets medborgare.

Jag har under flera år påtalat att utarmningen av trafikpolisen har öppnat upp en motorväg för de kriminella, eftersom de kan utföra sina interna transporter utan att det sker någon som helst kontroll. Den olagliga yrkesmässiga trafiken har inneburit fritt flöde för smuggelsprit, narkotika, trafficking och vapen. För mig är det en gåta att de som har det politiska ansvaret inte ser sambandet mellan den eskalerande grova brottsligheten och polisens frånvaro på våra vägar.

Buset förflyttar sig i fordon och skall de inte få fri rörlighet på vägarna krävs det en väl fungerande trafikpolis som är synlig ute vägarna.

För övrigt är det inte enbart trafikpolisen som utarmats, omorganisationen av polisen har inneburit att många poliser lämnat yrket, utöver de pensionsavgångar som sker och det påverkar givetvis möjligheten att lösa uppdraget.

Rättsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och därför kommer jag också att rikta fokus på dessa fram till valet.

Människor måste känna trygghet i sin vardag, en självklarhet kan tyckas, men otryggheten är uppenbar och det vittnar allt fler människor om.

Det måste helt enkelt till en förändring och sittande regering är så tafatt att man häpnar.

Slutorden får bli citat från GW Persson,

Thomas Morell, nygammal moderat