”Det är förenat med stora svårigheter för boende i Våmb att ta sig ut högtrafikerade tider.” skriver Motormännens lokalklubb Skaraborg i ett brev till Skövde kommun och Trafikverket. Motormännen har uppmärksammats på problem vid väg 49 och Våmb flera gånger. Hastigheten har höjts och det saknas fartkamera.

Från Skarahållet finns det heller ingen skylt om att viltstängslet upphör. Motormännen påtalar att väg 49 är en olycksdrabbad väg och vill att Trafikverket och Skövde kommun snabbt löser trafiksäkerhetsproblemet.