Män har sedan urminnes tider fått sätta den politiska agendan och med sitt patriarkala ledarskap stängt ute kvinnor från större möjligheter att påverka samhället och politiken.

Kvinnor har blivit bortvalda på grund av sitt kön, eller blivit kritiserade då de vågat göra sina röster hörda. 2018 vill vi att Sverige ska ta ett stort steg i rätt riktning till ett mer jämställt land. Ett land där individens könstillhörighet inte ska vara en belastning, utan där kompetens och vilja ska föra en framåt. Detta stora framåtkliv görs genom ett regeringsskifte, där Stefan Löfven och Gustav Fridolin får göra plats åt Alliansen. Moderaterna ligger på förstaplats i riksdagen när det kommer till jämställdhet, någonting vi som unga kvinnor i partiet är väldigt stolta över.

Av riksdagsledamöterna är 47,6% män och 52,4% kvinnor i moderaternas riksdagsgrupp.

Vi är också väldigt stolta över Alliansen, där hälften av partiledarna är kvinnor. Förändring sker på riktigt när representationen inte bara kommer från 50% av befolkningen. Det allra bästa med Moderaternas och Alliansens jämställdhet är att den skett helt utan kvotering.

Liberalfeminismen har fått verkan på riktigt, ögonen har öppnats för det individen kan bidra med och ingen har valts just på grund av sitt kön. Vi har inga beslut om att varannan företrädare måste vara kvinna, vi vill inte lagstifta om 40% kvinnor i bolagsstyrelser, men vi har ändå kommit mycket längre än den ”feministiska” regering som Sossarna driver nu. Med sanna liberala värderingar och partier i regeringen som vet vad jämställdhet är på riktigt, kommer också Sverige kunna utvecklas till ett ännu bättre land, där en kvinnas position är en självklarhet och aldrig ifrågasatt på grund av det hon bär mellan benen.

Vi är en del av Moderata Ungdomsförbundet i Skaraborg och i distriktsstyrelsen är vi 5 kvinnor av 9 ledamöter. Vi har inte fått dessa positioner på grund av vårt kön. Vi har dem på grund av att vi jobbar hårt, står upp för oss själva och vågar visa våra åsikter.

Vår partiledning har som föregångare visat för oss att också kvinnor ska vara en del av den politiska spelplanen där kompetensen alltid ska vara prioriteten. Nu ska vi krossa patriarkatets grepp om samhället och göra Sverige ännu mer jämställt, med tron på att individen alltid ska gå före könsidentiteten hen bär.

Mathilda Ohlsson Larsson

Vlora Shabani

Wiktoria Dziwak

Selma Ophus

Carolina Wretman

Moderata Ungdomsförbundet Skaraborg