Han förklarar att i annat fall kan lantbrukare med stora djurbesättningar få problem senare i sommar.

– Skaraborg är ett område där vi noterat låga eller mycket låga nivåer av grundvatten. Närmare västkusten är det bättre. Men på det stora hela finns det anledning att vara observant och följa utvecklingen, anser Bo Tunholm.

Enligt honom behövs det ett större tillskott av nederbörd innan värmen.

– Det kan bli problem om vi inte får någon ny påfyllning eftersom vi redan har låga nivåer.

Enligt Bo Tunholm har det varit ett underskott av nederbörd under ett och ett halvt års tid. SMHI:s mätning visar att Skaraborg har en avvikelse på 75 procent från det normala.

Det mesta av grundvattenbildningen sker under den kalla årstiden eftersom avdunstningen är liten och huvuddelen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren dunstar det mesta av regnvattnet eller tas upp av växterna.

– Då är det väldigt lite som når grundvattnet.

– Då kan det bli problem för framför allt de som har egen brunn. Vet man med sig att den sinat tidigare finns det, i det läget, all anledning att vara uppmärksam på nivån och följa utvecklingen.

Däremot behöver de hushåll och andra som är anslutna till Vättervatten inte oroa sig.

– Jag kan inte se någon fara för vattenförsörjningen. Vi pratar om en sjö det går att ösa ur utan att det skulle märkas nämnvärt, säger Anders Johansson, processansvarig på Skaraborgsvatten som försörjer Skara, Skövde, Falköping och Fröjered i Tidaholm med vatten, samt en del enskilda föreningar och abonnenter.

Även om det inte är någon fara, så tycker han inte att man för den skull ska slösa med dricksvattnet.

– Vi ska vara rädda om det. Hemma hos mig på Mösseberg ligger grundvattnet lågt och hål som i vanliga fall vattenfylls direkt gör inte det. Det går till och med att köra traktor över ställen där det i vanliga fall inte går, säger Anders Johansson.