Västra Götalandsregionen beslutade 2015 att lägga ner tre av sina sex naturbruksskolor. På olika vägar och efter olika lång tid har det bildats friskolor på de tre nedlagda skolorna som fortsatt med naturbruksutbildningar.

Nu har två av dessa friskolor slagits samman, rapporterar tidningen TTELA. Det är Nuntorp i Dalsland och bohuslänska Dingle

– Om vi samarbetar blir vi starkare, säger ordförande Lars-Göran Berg till TTELA.

Dinglegymnasiet har tidigare varit huvudman för skolan i Nuntorp. Nu bildas ett gemensamt naturbruksgymnasium: Naturbruk Väst AB.

När regionen lade ner hälften av sina naturbruksskolor fanns protester över att nordvästra delen av regionen lämnades utan skolor, medan det blev en starkare koncentration i östra delen av regionen - Skaraborg - med två naturbruksskolor (som utökats med hästskolan i Axvall).

Inga utbildningar på Nuntorp ska försvinna till följd av samgåendet, enligt TTELA. Lars-Göran Berg uppger i artikeln att Dingle är mer inriktat på trädgård och smådjur, medan Nuntorp är mer traditionellt lantbruksinriktat.