Regionfullmäktige håller nu möte måndag och tisdag, denna gång på Bohusgården hotell och konferens i Uddevalla. Den viktigaste punkten på dagordningen är budget för nästa år. Debatten kring budgeten väntas pågå under större delen av de två dagarnas möte.

Grönblå samverkan, de fem partier som styr Västra Götalandsregionen, har som brukligt lagt ett gemensamt budgetförslag. Grönblå samverkan har sedan valet förra året inte majoritet i regionfullmäktige, men deras budgetförslag kan ändå gå igenom, då de tre stora oppositionspartierna lägger fram var sin budget.

De tre alternativa budgetförslagen från oppositionen skiljer sig åt en del. Den största skillnaden är att Vänsterpartiet förordar höjd skatt, medan de övriga partierna vill ha oförändrad skatt.

Den största utgiftsposten för Västra Götalandsregionen är hälso- och sjukvården, men regionen hanterar även mycket annat, såsom kollektivtrafik, kultur, naturbruksskolor och stöd till forskning.

Mötet startar klockan 9.30 på måndagen och väntas hålla på ända till klockan 20 på kvällen. Det görs inget uppehåll för lunch utan ledamöterna lämnar lokalen några i sänder för att äta lunch. Sedan fortsätter debatten på tisdagen.