En utredning har gjorts om ett gemensamt bibliotekssystem och bibliotekssamverkan. Tidaholmaren Ove Jansson har varit med i arbetet "Bibliotek Skaraborg". Sedan utredningen presenterades har följande kommuner förutom Tidaholm valt att teckna avtal: Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Gullspång och Mariestad. Falköpings kommun har ännu inte bestämt sig för om man ska vara med.

För vår del har det inte varit någon tvekan. Vi behöver ett nytt, modernt system, det är helt nödvändigt för vår verksamhet och om vi ska hänga med i utvecklingen, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S).

Programvaran som heter Koha används för närvarande av cirka 3000 bibliotek i världen. I Sverige är det inte lika vanligt. "Bibliotek Skaraborg" blir en av de första i landet som använder Koha.

Vi kommer att ha ett gemensamt lånekort. En sak som det medför är att böcker kan lånas och lämnas tillbaka på valfritt bibliotek i dessa åtta kommuner, berättar Karlsson.

Skövde blir värdkommun, då deras IT-avdelning har kapacitet att ansvara för den tekniska driften och det gemensamma systemet.

För att reglera och formalisera bibliotekens samverkan kring det gemensamma bibliotekssystemet har ett förslag till samverkansavtal tagits fram. Avtalet beskriver åtagande för respektive kommun, hur kostnader kopplade till de gemensamma åtagande ska hanteras, hur beslutsprocessen sker och på vilket sätt en kommun kan välja att lämna samarbetet.

Vi har gjort en kalkyl på detta och bedömer att vi kommer att klara kostnaderna inom ramen för de medel som finns anslagna för biblioteksverksamheten. Det kan bli lite ansträngt under 2017, berättar nämndordföranden.

Kostnaderna för Tidaholm under 2017 beräknas totalt till 117 000 kronor, för 2018 till 111 000 kronor och 219 till 91 000 kronor.