Biet är en viktig del av naturen. De pollinerar både blommor och våra grödor och är direkt nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Nu ska forskare, tillsammans med Nordens Ark, kartlägga bina och deras olika egenskaper.

Forskningsprojektet heter ”BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster” och har beviljats 2,5 miljoner kronor i forskningspengar. Projektet är ett svensk-norskt samarbete mellan Stiftelsen Nordens Ark, Norges Birøkterlag, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. I projektet ska det undersökas hur de nordiska bina har anpassat sig till olika klimatförhållanden och hur de eventuellt kommer klara sig i framtiden.

Fem bigårdar kommer att etableras – tre i Sverige och två i Norge – och fyra olika raser av bin kommer att ingå i studien. Sonja Leidenberger, doktor i biovetenskap och Niclas Norrström, lektor i biovetenskap vid Högskolan i Skövde kommer att analysera och samla in data om binas ekologi – bland annat flyglängd, flygaktivitet och honungsskörd.

– Än så länge har vårt arbete handlat mest om organisation kring etablering av bigårdarna, samt att försöka hitta bästa tekniken för övervakning av bisamhällena och drottningarna. Men snart kommer bigårdarna stå på sina uttänkta platser, säger Sonja Leidenberger i ett pressmeddelande.

En unik chans

Redan nu har projektet fått stor respons från biodlare, men också från forskare och allmänheten. Trots att bin är så viktiga för hela ekosystemet finns det inte så många vetenskapliga studier kring hur bin har anpassat sig till olika klimat.

– Vårt projekt kommer att pågå under flera år och vi kommer att observera hela 78 bisamhällen. Det kommer därmed ge oss en unik chans att samla in data över en längre tidsram än de flesta tidigare studier, säger Sonja Leidenberger.

Forskarna förväntar sig att, mellan de fyra olika raserna av nordiska bin, hitta påtagliga skillnader i egenskaper som har betydelse för biodlingen och pollineringen, och därmed också för den biologiska mångfalden. Vetenskaplig kunskap om de olika raserna och deras anpassning till olika miljöer och klimat är viktigt för att bygga en framtida bihållning och biavel i ett snabbt föränderligt klimat.