Närhälsan Rehabs hyra av varmvattenbassängen på sjukhuset i Falköping är uppsagd från årsskiftet, något som orsakade debatt i årets valrörelse. Patientföreningar har gett uttryck för hur värdefull bassängen är för deras medlemmar.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har gett ett uppdrag till tjänstemän att undersöka om någon annan aktör kan ta över när Närhälsan Rehab upphör med denna verksamhet.

– Vi kikar på om någon annan kan utföra denna verksamhet. Vi som hälso- och sjukvårdsnämnd kan inte göra det, men kan någon annan ta hand om bassängen och få runt ekonomin? säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ett uppdrag hon fått förnyat förtroende att fortsätta med fyra år till.

Att hitta en ny aktör som kan driva bassängen verkar inte vara helt enkelt, enligt Gunilla Druve Jansson, men hon hoppas.

– Vi har goda ambitioner, men vet inte om det räcker ända fram just nu. Vi vet att det finns en rad patientföreningar som har intresse av att badet ska vara öppet. De känner att de mår bra av att bada i varmvattenbassängen och även en del verksamheter i sjukhuset använder bassängen, säger Gunilla Druve Jansson.