Jordbegravningar blir ovanligare. De flesta vill kremeras efter döden och den andelen stiger. Samtidigt, förmodligen som en följd av ett mer sekulariserat samhälle, är det fler och fler som vill att askan sprids utanför en traditionell begravningsplats.

Det vi ser är att det finns en väldigt stor önskan, ett växande intresse, för att begravas utanför kyrkogårdar. Det är en ökande trend i hela Sverige, säger Mikael Novak på Fenix Begravning, som är verksamma i hela södra halvan av Sverige.

Omkring dubbelt så många ansökte om att få sprida aska utanför en traditionell begravningsplats år 2016 jämfört med år 2006. Det är dock fortfarande ganska få som faktiskt ansöker om detta. Förra året gjordes 2543 ansökningar i hela Sverige. I statistiken från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund slås Östergötland, Jönköping och Kalmar ihop. Förra året gjordes 190 ansökningar om att strö ut aska utanför en begravningsplats i dessa län tillsammans. År 2006 gjordes 103 sådana ansökningar i samma område.

Man får dock inte sprida aska efter en död människa hur som helst. För det första krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Enligt bestämmelserna får man till exempel inte sprida aska på tomtmark eller nära vandringsleder och liknande. Det allra vanligaste är att man får tillstånd att sprida aska över vatten.

En anledning till dessa begränsningar i var man får sprida askan är enligt Mikael Novak att det finns risk att askan blåser omkring och kan komma i kontakt med människor. Nu har Fenix begravning tagit fram en metod för att slippa det.

Vi har försökt vända på diskussionen, genom att hjälpa anhöriga och introducera ett helt nytt sätt att begravas ute i naturen, säger Mikael Novak.

Genom att blanda askan från den döda med vätska och näringslösning och sedan spruta ned den i jorden, på två och en halv meters djup, kommer man ifrån risken att det finns aska där den inte ska finnas, menar begravningsbyrån. Detta kan göras under ett träd, där näringslösningen tas upp av rötterna, eller på en helt annan plats.

Om länsstyrelsen tycker att det här är en bra idé återstår att se. Det krävs att det finns en faktisk ansökan om att göra detta för att veta om det är genomförbart.

Vi är mycket väl medvetna om att länsstyrelsen säkert kommer att slå bakut, säger Mikael Novak, som ändå är övertygad om att någon länsstyrelse någonstans i landet så småningom kommer att säga ja.

Enligt honom är intresset för metoden redan stort, trots att det var nyligen som begravningsbyrån presenterade idén.

Det verkar ändå som att människor får nys om det och är intresserade. Vi hoppas bidra till den allmänna opinionen.