Som sista punkt på det dagslånga mötet för regionfullmäktige på tisdag valdes vilka som ska sitta i ett 90-tal nämnder, styrelser, stiftelser, förbund och bolag under den nya mandatperioden.

Pär Johnson (L) från Lidköping tar över ordförandeskapet för Styrelsen för Skaraborgs sjukhus från sin partikollega Ulla-Britt Hagström. Susanne Larsson (S) från Falköping blir där vice ordförande.

Gunilla Druve Jansson (C) fortsätter att leda Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som beställer vård för Skaraborgsområdet. I denna nämnd blir Dan Hovskär (KD) från Falköping förste vice ordförande och Sebastian Clausson (S), tidigare Skarabo men numera bosatt i Mariestad, andre vice ordförande.

I denna nämnd ingår också politiker som avgående ordföranden för Skaraborgs sjukhus, Ulla-Britt Hagström (L), Maria Hjärtqvist (S) och Hannyah Jörtoft (SD).

Charlotte Nordström (M) från Skara blir ordförande i Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Conny Brännberg från Skövde, som numera är regionråd, fortsätter att leda Kulturnämnden, där även andre vide ordföranden är från Skaraborg; Ann-Charlotte Karlsson (S) från Töreboda.

Alex Bergström (S) från Falköping blir andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. Alex Bergström, som också är regionråd, har tidigare suttit i styrelsen för Västtrafik. Ulrika Frick (MP), Miljöpartiets regionråd, fortsätter att leda kollektivtrafiknämnden medan Björn Thodenius (M) från Hova blir förste vice ordförande.

Ulf Eriksson (C), det tidigare kommunalrådet i Falköping, blir ordförande i Styrelsen för naturbruksgymnasierna. Denna post har Miljöpartiet tidigare haft, liksom ordförandeskapet för regionutvecklingsnämnden, men Miljöpartiet backade i valet och har fått släppa ifrån sig vissa poster till andra partier i det grönblå samarbetet.

Roland Wanner (MP) från Falköping blir första vice ordförande i Servicenämnden, som leds av Dan Åberg (M).

Magnus Berntsson (KD), som innan valet var regionfullmäktiges ordförande, blir ordförande i Miljönämnden. Erik Kyrkander (V) från Falköping blir andre vice ordförande i denna nämnd.

Regionrådet Jonas Andersson (L) fortsätter som ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, där även Tony Johansson (MP) och Håkan Linnarsson (S) ingår i presidiet. Från Skaraborg ingår regionrådet Linn Brandström (M) och Maria Hjärtqvist (S) som ledamöter.

Ed Kahrs (M) från Falköping ska leda Östra patientnämnden. Anita Löfgren (S) blir vice ordförande.

Centerpartiets regionråd Kristina Jonäng blir ny ordförande i Regionutvecklingsnämnden.

En komplett lista på alla val som gjordes under tisdagen finns här.

Regionstyrelsens ledamöter, och vissa andra politiska uppdrag, utsågs redan på förra mötet för regionfullmäktige.