Rapporten överlämnades från försvarsberedningen under en presskonferens på onsdagen, skriver TT.

I rapportern betonar man den enskilde individens ansvar i krislägen och man föreslår att svenskarna ska ha en beredskap för att klara sig på egen hand i en vecka.

Sverige som nation ska klara av att hantera en säkerhetspolitisk kris under tre månaders tid, enligt förslaget.

– I en tillbakablick har det säkerhetspolitiska läget försämrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel kan användas mot Sverige, säger försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S), enligt TT.

Försvarsberedningen skriver också bland annat att svensk sjukvård måste öka kapaciteten avsevärt. Man vill också se en översyn av skyddsrumsbeståndet.

– Jag vill hävda att de förslag vi lägger fram i dag innebär en samhällsreform. Ett krig innebär enorma påfrestningar för civilbefolkningen. För att minska dessa, anser försvarsberedningen att det måste upprättas planer för skyddet av befolkningen, säger Björn von Sydow, (S), enligt TT.