Den grönblå majoriteten i regionen vill införa ett vårdval för specialisttandvård för barn och unga. Idag kan barn och unga vuxna välja att gå till privata kliniker eller Folktandvården för grundläggande tandvård men när det gäller specialisttandvård är det Folktandvården som gäller. Den vanligaste typen av specialisttandvård för unga är tandreglering.

Vi har ett uppdrag från fullmäktige om att öka mångfalden av vårdgivare inom specialisttandvården. Vi har också haft ett tillgänglighetsproblem, som i dagsläget är mindre men alls inte borta. Vi vill nyttja den kompetens som inte finns i Folktandvården för att kunna ge barn och unga den tandreglering de behöver, säger Jonas Andersson (L), ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Det har enligt Jonas Andersson varit lite svårt att få fram tydliga uppgifter om kö-situationen för tandreglering.

De mest prioriterade patienterna har inte särskilt svår tillgänglighetsproblematik, men för de mindre prioriterade grupperna kvarstår problematiken, säger Jonas Andersson.

Den grönblå majoriteten lade fram ett förslag om det nya vårdvalet vid Hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte och Sverigedemokraterna stödde förslaget. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig däremot.

Man har lagt ett uppdrag till regionens hälso- och sjukvårdsdirektör att inrätta ett vårdval. Det gör man utan att vi har haft möjlighet att få se konsekvenserna av detta. Vi kan inte säga ja till det, säger Jim Aleberg (S).

Han tycker att det gått mycket hastigt till när förslaget hamnade på bordet.

Varken tandvårdsstyrelsen eller tandvårdens tjänstemän har varit informerade om att detta skulle läggas, säger han.

Jonas Andersson menar att det gått både snabbt och långsamt att ta fram förslaget, då uppdraget från regionfullmäktige gavs för flera år sedan.

- På så sätt har det gått långsamt. Sedan har tandvården utvecklats genom ett antal åtgärder. Nu har flera bitar trillat på plats och då tog vi för all del ganska snabbt fram yrkandet, säger han.

Frågan om vårdval för specialisttandvård för unga tror Jonas Andersson som tidigast kan komma upp i regionfullmäktige innan sommaren och i så fall skulle vårdvalet, som tidigast, kunna starta årsskiftet 2018-2019.

Jim Aleberg menar att det idag inte finns någon kö till tandregleringen. Han har farhågor om att förändringen framförallt försämrar för barn och unga som bor på landsbygden, då det är mindre ekonomiskt lönsamt att bedriva specialisttandvård för boende i glesbygd.