Under hösten skrev Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör vid avdelningen för sjukförsäkring hos Försäkringskassan, till Socialstyrelsen, och bad om ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för ME.

Ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd tas fram av Socialstyrelsen tillsammans med medicinskt sakkunniga. Sådana beslutsstöd finns för en rad olika diagnoser, bland annat utmattningssyndrom, som ibland förväxlas med ME.

Vår önskan till Socialstyrelsen är att få en ledstång i våra försäkringsmedicinska bedömningar, har Lars-Åke Brattlund tidigare sagt till tidningen Dagens Medicin.

Jonas Blomberg, professor emeritus i klinisk virologi vid Uppsala universitet, forskar om ME. Han är mycket positiv till Försäkringskassans begäran om försäkringsmedicinskt beslutsstöd för ME.

Det tycker jag är alldeles utmärkt. Jag har själv försökt propagera för en kriskommission som kan reda ut det här på ett trovärdigt officiellt sätt, för att klargöra och ge råd, säger han.