I veckoslutet 21—22/9 firade Skaraborgslogen av ordenssällskapet W:6 högtidligt 25-årsjubileum i Skövde. Skaraborgslogen är en av 29 W:6-loger i landet med tillsammans 6 500 medlemmar av vilka drygt 200 tillhör Skaraborgslogen och som representerar så gott som samtliga tätorter i Skaraborg. Till jubileumshögtiden i Skövde kom nästan 260 gäster från loger från Malmö i söder till Skellefteå i norr och bland gästerna återfanns stormästaren Terje Vigmo från stamlogen i Göteborg, vilken är ordenssällskapets högste företrädare.

W:6 är en helsvensk orden, bildad i Göteborg 1851 av sex vänner som lade grunden till den första W:6-logen i landet och som därmed blev stamloge. Skaraborgslogen är en av de yngsta logerna i landet och instiftades så sent som 1993.

Grundarna hade en tydlig ideologi som utgick från en humanistisk och kristen livssyn. Avsikten var också att erbjuda den enskilde brodern att i vänskaplig samvaro och genom det inre logearbetet också ge förutsättning för personlig utveckling. En stark bidragande orsak till den trivsel och goda sociala samvaron som råder inom logerna, är det kulturella inslagen och då särskilt sången och musiken.

I W:6 står välgörenhet högt på agendan och årligen donerar de 200 medlemmarna i Skaraborgslogen omkring 20 000 kr till angelägna lokala ändamål med focus på utsatta kvinnor och barn. Detta jubileumsår skänkte Skaraborgslogen sammanlagt 60 000 kr till välgörenhet varav 30 000 kr skänktes till kvinnohuset Tranan i Skövde samt 30 000 kr till Sjöräddningsstationerna som finns i Skaraborg. Utdelandet skedde i samband med jubileumsfirandet. Planeringsarbetet inför jubileet har pågått under en längre tid. Bland annat har det sammanställts en jubileumsbok som skildrar episoder och händelser under Skaraborgslogens 25 verksamma år.

Jubileet firades i Kulturhuset, där den högtidliga delen hölls i vackert utsmyckad teatersal. Hemvärnets musikkår i Skaraborg stod för underhållningen. Mingel och högtidsmiddag avnjöts senare i Valhall, med efterföljande underhållning och dans.