Staffan I. Lindberg är statsvetare och professor på Göteborgs Universitet. Han har arbetat mycket med opinionsundersökningar i Afrika, där man bland annat ställt frågan om man kan tänka sig att sälja sin valröst för pengar. Under perioden 2011 till 2012 var Staffan ansvarig för undersökningen World Values Survey och passade då på att ställa samma frågor till svenskar. Undersökningens resultat blev inte vad han väntat sig.

– Nästan 20 procent av de som är mellan 18 och 29 år i Sverige skulle kunna tänka sig att sälja sin röst, säger Staffan.

– Det har skrivits mycket om det här internationellt. Att den yngre generationen inte är så starka demokratianhängare.

Relaterat till artikeln

Förutom frågan om rösterna var det fler än tidigare som tyckte att det vore bra om Sverige styrdes av en ledare som inte brydde sig om val eller parlament.

– Stödet för det auktoritära styret har ökat ganska tydligt, i hela världen.

– Samtidigt så är stödet för demokratin fortsatt högt i Sverige, men det var oroande ändå. En annan fråga var hur viktigt det är att bo i demokrati och likaså där har det förändrats markant. Redan för fem, sex år sedan var det en markant skillnad i den unga gruppen jämfört med tidigare, som jag varnade för.

När han publicerade sin undersökning var den avsedd att vara en varning.

– Jag menade att det här måste vi ta på allvar, men det var på något sätt otänkbart för folk att något sådant var på gång. Nu kan man se att människor är oroade på allvar. Det pågår många olika demokratiinsatser och folk frågar sig vad man ska göra med bland annat förtrycket ute i förorterna. Att det här skulle hända plockade vi upp redan 2011, men det allmänna medvetandet var inte moget för det.

Vad denna förändring inom ungdomars syn på demokrati kan tänkas bero på vet Staffan inte.

– Det är väldigt svårt att spekulera kring detta.

Staffan är även en del av projektet Varieties of democracy som precis gett ut sin årliga demokrati-rapport som berör 201 länder. Resultatet berättar om en värld där demokrati och människors lika värde hotas.

– Det är en väldigt oroande utveckling som vi pekar på där. Man kan sammanfatta det så att vi är kastade 40 år bakåt i tiden, säger statsvetaren Staffan I. Lindberg vid Göteborg universitet.