Att sjukhuset har tvingats stänga vårdplatser leder i vissa fall till att patienter flyttas till en annan avdelning för att överhuvudtaget få en säng att ligga i.

Det är ju visat i bland annat en undersökning som Sjukhusläkarföreningen gjort att det är klart ökade risker med att ligga på fel avdelning, säger Lars Olén, styrelseledamot i Skaraborgs läkarförening.

Situationen med den ansträngda personalsituationen kan därför ha bidragit till ökningen av klagomål från patienter kring patientsäkerhet och Lex Maria-anmälningar, men det är knappast hela orsaken till ökningen, enligt Lars Olén. Han betonar att sjukvården har en hög kvalitet.

Vi tror inte att det har blivit osäkrare att vara patient i det stora hela. Vi har hög kvalitet på sjukvården. På senare år har det varit ett ökat fokus på patientsäkerhet och man har kommit fram till att ett sätt att förbättra patientsäkerheten är att anmäla händelser, säger Lars Olén.

Situationen med stängda vårdplatser och utlokaliseringar påverkar även läkarnas arbetssituation negativt.

Om patienter ligger på sjutton ställen tar det mer tid än om de ligger på ett och samma ställe. Det är ganska självklart. Att gå rond tar mer tid och blir mer splittrat, säger han.

Eftersom läkarna får gå runt till olika avdelningar där deras patienter ligger behöver de samarbeta med ett större antal sjuksköterskor.

Man har inte någon relation till personalen och inte någon tydlig bild av hur mycket de kan i olika frågor. Vi tycker att våra sjuksköterskor är duktiga och att det fungerar överlag, men det innebär en ökad risk, säger Lars Olén.

Skaraborgs läkarförening har tidigare gjort en framställan till Arbetsmiljöverket angående att varit högt för läkarna på sjukhuset.

Vi vet också att det finns ytterligare övertid som inte registreras, då flextidsramarna är begränsade, säger Lars Olén.