Som ledare för badgympan i Hjärt-lungföreningen vill jag nu yttra mig om vad som tyvärr hänt den senaste tiden, och som berör motionsverksamheten.

Primärvårdsstyrelsen beslutade den 25 maj att säga upp hyresavtalet med Västfastigheter som gäller bassängen Närhälsan i Falköping från och med 2019-01-01.

Orsaken är att ekonomin var för dålig för Närhälsans rehabmottagning, och att det var verksamheten i Floby som gått med förlust. Någon hade också sagt att det inte fanns något intresse för badet, så det var lämpligt att inte ha detsamma kvar.

Inget intresse för badet, låter inte bekant för mig. I vår förening har vi cirka 70 deltagare som badar. De är uppdelade på fyra grupper, torsdagar och fredagar. Så har det varit i flera år och nog finns intresse. Att regionen å andra sidan måste spara, förstår man, när man för en tid sedan i denna tidning läser om vilka otroliga summor som betalas för konsulter.

Jag har varit gympaledare i badet för Hjärt-Lungföreningen i 17 år, och så gott som alltid har det varit kö för att få komma med. Åtskilliga medlemmar har kommit och gått under åren och så mycket tacksamhet och positiva känslor man får ta emot som ledare går inte att beskriva. Många ser fram mot träningen som veckans höjdpunkt. Visst har det varit jobbigt ibland, eftersom vi som ideella ledare skall kunna ställa upp cirka 28 gånger om året. Men å andra sidan får vi så mycket positivt i gengäld. Själv håller man sig i god trim plus att vi får träffa och umgås med så många trevliga och härliga människor.

Jag vill också framhålla vattengympans utomordentliga egenskap som motion för kroppen och välbefinnandet. Den är skonsam för muskler och leder och jag kan inte nog betona att den är en form av friskvård för både kropp och själ.

Det verkar som att en del politiker anser att pengar är värt mer än vår hälsa, dock inte Inger Lilja som röstade mot förslaget om nedläggning och det skall hon ha tack för!

Doris Andersson

Ledare i badgympan för Föreningen Hjärt-Lung