Kirurgiverksamheten på Skaraborgs Sjukhus ska inom kort kontakta patienter som väntar på operation i sommar. Beskedet till dem innebär en förvarning om att deras inplanerade operationer kan komma att senareläggas. Detta berättar Sveriges Radio Skaraborg.

Anledningen är att man måste minska antalet vårdplatser till följd av rådande personalbrist. För patienternas del innebär det att en operation kan fördröjas mellan en och ett par veckor. Enligt verksamhetschef Magnus Olsson är det mest en planeringsfråga och ska inte innebära några medicinska risker, även inte då det gäller patienter med cancer.

– Jag tycker inte man ska vara orolig som patient, utan detta blir ett sätt för oss att försöka ta ansvar för den situation vi har med våra vårdplatser och se till att patienterna – som kanske kommer till oss en vecka senare – får den bästa vården, säger han.

Trots uppsägningar har ett tillfälligt lönepåslag resulterat i en del nyrekryteringar hos kirurgin. Enhetschef Katarina Holmström menar att situationen förbättrats sett till det stora hela, men medger att det under sommaren blir en pressad situation.

– Att vi lyckas överhuvudtaget är tack vare vår fantastiska medarbetarkår som vill flytta sin semester, gör det och dessutom jobbar extra, berättar hon.