Till samtliga kommunfullmäktigeledamöter:

Jag vill att du som beslutsfattare har goda motiveringar om du väljer att säga ja till en skolbyggnation i ett stenbrott, på en tomt som inte kommer att tillåta ytterligare byggnation. Bemöt nedanstående synpunkter så att jag och andra som hittills inte ser fördelarna med placeringen börjar känna stolthet och trygghet i valet av placering.

Jag anser att placeringen av skolan måste avslås på grund av:

1) Uppenbara risker för skador. 12-16-åringar i ett stenbrott?

2) Skolan byggs en våning lägre än tänkt. När blir den full? Vi vet antalet barn i åk 1-3. Hur stort antal utgör de när de börjar högstadiet? Vi har befolkningsökning i Falköping och vid byggandet av Ållebergsgymnasiet och nya skola i Stenstorp säger kommunen att de har tagit till men ändå nåddes maxkapacitet snabbt. Din tanke för Platåskolan när detta sker? Tänk också på att det inte går att räkna med klasser om 30 elever. De ungdomar som kräver undervisning i mindre grupp och så vidare verkar öka. Går det på Platåskolan? Du måste faktiskt kunna veta och besvara detta. Det kommer ju inte att gå att bygga ut Platåskolan.

3) En högstadieskola måste ha en rejäl idrottshall med läktare så att skolan kan använda hallen till fler ändamål. När idrottshallen ligger i direkt anslutning så blir schemat smidigt, mindre förflyttningstid, idrottslärarna blir en del av skolan då de på raster kan röra sig runt bland personal och elever. Eleverna har idrott 2-3 gånger per vecka, så närheten har stor påverkan.

4) Falköping är inte självförsörjande på lärare. En arbetsplats som är lätt att nå och parkera vid har ju givetvis en fördel jämte en annan som inte bjuder på detta.

Vad gjorde att förslag Dotorp snabbt föll bort? Området gagnas av en satsning, lokaler skulle kunna användas av föreningar kvällstid och kanske på så sätt förbättra integrationen. Förutom att området har oerhörda ytor som möjliggör framtida utbyggnad, parkering och idrottshallar är det också gångavstånd till stationen.

Mot ovanstående synpunkter, anser du att tänkt placering ger alla fördelar som ca 400 miljoner kronor borde ge? Jag hoppas att du prestigelöst kan säga att förstudien istället visar oss hur tomten kan användas till något annat och att placeringen av Platåskolan blir en annan än i ett stenbrott.

PS: Vid möte eller arbete i stadshuset tänker jag att du går dit, eller ställer din bil vid stadsteatern. Den promenaden är lite kortare än vad personalen vid Platåskolan måste ta varje dag.

Blivande högstadieföräldrar