Jag har sedan jag installerade bergvärme haft ungefär likvärdiga energiförbrukning per år på min fastighet. Vad som däremot skiljer sig markant är kostnaden. Under 2019 kom den upp i nästan 25 000 kr och för 10 år sedan låg den på 15 000 kr, det vill säga en höjning på 67%. Konsumentprisindex har under samma period gått upp 11,5%.

Själva energikostnaden har heller inte gått upp så mycket, men det har däremot den fasta kostnaden gjort. Det verkar inte finnas någon hejd på dessa monopolföretags påhittighet för att höja avgiften.

Falbygdens Energi tar för mig 2 500 kr per år i vad de kallar effektavgift. Det innebär en straffavgift for den högsta KW-uttaget varje månad. I mitt fall kan jag inte sänka den, då bergvärmepumpen en gång per månad värmer upp varmvattnet till 80 grader för att döda eventuella bakterier. Och då blir det en effekttopp.

Detta påhitt kostar mig alltså cirka 2 500 kr extra per år och låter helt orimligt. Men har man monopol så kan man tydligen höja och lägga på absurda avgifter hur man vill.

Man tycker det är extra skamligt när Falbygden Energi gör så här, de som man tror är ett kommunägt bolag. Men icke sa Nicke!

"Falbygdens Energi AB är sedan den 18 december 2013 ett helägt dotterföretag till Falan Bidco AB, som kontrolleras av Infracapital Partners II LP och Infracapital Partners (NT) II LP, Limited Partnership. Dessa företag styrs genom avtal av Infracapital GP II Limited och verksamheten bedrivs av M&G Investment Anagement Limited. Både Infracapital GP II Limited och M&G Investment Management Limited är helägda dotterföretag till Prudential Public, London

Hela härligheten ägs alltså av ett engelskt kapitalbolag som förmodligen har största möjliga vinst som ledstjärna. Varför tror ni att 98 % av valdeltagarna röstade nej i Helsingborg nyligen, då invånarna fick chansen att rösta om det kommunalägda energibolaget Öresundskraft skulle säljas ut?

"Nicke nyfiken"

Svar direkt:

Tack för dina synpunkter. Elnätsverksamheten i Sverige är precis som du säger ett monopol och därför regleras elnätsföretagens intäkter av Energimarknadsinspektionen på uppdrag av regeringen. Regleringsmodellen bygger på en mycket omfattande analys av respektive bolags objektiva förutsättningar, bland annat hur stort och kundtätt nätområde elnätsbolaget har. Något utrymme för påhittighet finns inte och samma principer gäller för alla elnätsbolag oavsett ägarform.

Förutsättningarna för energibranschen har ändrats mycket under de senaste åren, bland annat genom ökade krav på leveranssäkerhet, timmätning samt anslutning av förnybar produktion. Detta har medfört ökade kostnader och ett stort investeringsbehov i elnätet. För att möta denna utveckling har vi på Falbygdens Energi bara under de senaste 5 åren investerat 150 miljoner kronor. Idag har vi ett robust elnät med hög tillgänglighet där vi i snitt ansluter en ny solcellsanläggning varje vecka.

Effektavgiften syftar till att minska risken för alltför stor elanvändning vid de tidpunkter då det är trångt i elnätet, vilket skapar problem i flera städer idag. Vi får synpunkter på avgiften från kunder, som precis som du, upplever att de inte kan påverka den. Därför har vi påbörjat en utredning av tariffen där vi bland annat ser över möjligheten att undanta effekttoppar som uppstår under kvällar och helger, när det finns gott om kapacitet i elnätet.

Det är svårt för oss att uttala oss om de exakta värden du anger utan mer bakgrundsinformation men kontakta gärna vår kundservice på 0515-77 75 00 för att titta närmare på din anläggning.

Med vänlig hälsning,

Katarina Prick

VD Falbygdens Energi