Det var en gång en kommun med över 33 000 invånare. Därav var en betydande del barn och ungdomar som det var kommunens uppgift att bland annat ge en god kunskapsutbildning i form av en bra skola. Följaktligen beslutade man för några år sedan att göra en utredning av hur skolorna skulle vara organiserade. Det ansåg man sig inte mogna att klara själva och man beslutade att anlita ett konsultföretag. Man tittade i datorn och fann ett företag som enligt egen beskrivning framhöll följande: "Vi är i Sverige marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning med 2800 medarbetare och 34 kontor inom landet".

I sagans värld händer ju det mest otroliga, men här blev sagan verklighet. På meriterna inom revision samt skatte- och affärsrådgivning fick företaget uppdraget. Slutprodukten utmynnade bland annat i att nybygga en mastodontskola för 1100 elever.

Förslaget behandlades bland annat i barn- och utbildningsnämnden som lät den gå vidare inom kommunala beslutsorgan. Det låter ju som en otrolig saga, men att besluta på detta sätt blev verklighet utan att beakta bland annat det minimala utrymmet för utevaro och rekreation vilket kommunens hälsovårdsnämnd haft kritiska synpunkter på och som gick stick i stäv med Boverkets målsättning. Inte heller hade man tagit hänsyn till behovet av parkeringsutrymme för lärare och övrig personal i anslutning till skolan. Likaledes hade man inte beaktat grannarnas farhågor för vildparkering och  ökat trafikbuller.

Nåja, det stora konsultföretaget visste väl bäst och man beslutade att låta förslaget gå vidare till bland annat kommunstyrelsen  Den fula sagan fick bli verklighet.

I kommunstyrelsen lät man i stort sett  förslaget gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Det är saligt att glömma. Glömt hade man redan att nog alla partier i valrörelsen hade talat om och lovat att verka för en livaktig landsbygd med mycket trivsel och företagande. Nu var man med på att lägga ned högstadierna i Kinnarp och Vartofta. Hade man låtit behålla och utvecklat dessa kunde Platåskolan fått måttlig dimensionering. Detta låter obegripligt men den fula sagan fick återigen bli verklighet.

Inför slutliga antagandet av detaljplan för området hade man gjort en verklig kullerbytta då det gällde elevernas plats för utevaro genom att begränsa byggnadsytan från 6900 till 6400 kvadratmeter vilket ger nästan en halv kvadratmeter till varje elev för utevaro. Generöst i allra högsta grad.

För att tillgodose grannars synpunkter på för hög byggnad med fem våningar hade man spolat den ena våningen. Frågan är då var skall man få plats för bland annat lektionssalar, servering av mat, lärarutrymmen, förråd och mycket annat? Hur skall detta rymmas? Skall man trolla eller skall det som kan hända i sagan bli verklighet?

Vid kommunfullmäktiges behandling blev beslutet ett antagande med reservation från en partigrupp.

Beslutsgången är märklig, detta att det ena kommunala organet litar på det andra, som i sin tur gör det samma mot det tredje och så vidare. I detta ingår också det utredande konsultföretaget då det gäller skolplanen. Vart har det praktiska tänkandet och handlandet från enskilda ledamöter och partigrupper tagit vägen?

Fakta kvarstår. Den fula sagan ser ut att bli verklighet eller vill ni med hedern i behåll medverka till att riva upp beslutet?

Gunnar Lindén

Relaterat till artikeln