Under eftermiddagen fick prins Carl Philip och de andra särskilt inbjudna gästerna ta en närmare titt på den nya anläggningen vid Götala herrgård. Drygt 18,6 miljoner kronor har investerats under de gångna två åren för att skapa det som nu är Nordens ledande forskningsanläggning inom nöt- och lammproduktion.

– Man kan undra var vi ska med anläggningen till. Vi har ju köttproduktion med nötkreatur och får som på andra gårdar, men det som skiljer är att vi väger och mäter och analyserar allt vi kan komma på, förklarar docent Anna Hessle, som varit drivande i framtagningen av de nya stallarna.

– Såväl djurmaterial som foder och önskemål om slaktkroppar ändras över tid, vi får nya förfinade metoder för att utvärdera foder. Färska resultat har till exempel visat att den gamla normen för svenska dikor inte stämmer. Nu kan vi förbättra värderingen. Vi kan också skaffa beredskap för nya eller nygamla fodermedel, vilket är viktigt efter en sommar som denna, fortsätter hon.

Anläggningen är toppmodern, inte minst när det gäller den tekniska utrustningen och prins Carl Philip var efter rundvandringen imponerad.

– Det är en väldigt fin anläggning och det finns bra möjligheter att ändra den beroende på vilket forskningsstudium man vill göra, förklarar prinsen, som såg fram emot att följa de forskningsrön som SLU får fram på Götala.

– Det ska bli spännande att de vilka resultat som kommer därifrån, fortsätter han.

Prins Carl Philip förrättade den officiella invigningen efter att bland annat SLU:s platschef i Skara, Margareta Stigson, SLU:s rektor Peter Högberg och Kristina Dahlborn, dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, hållit tal.

I sitt tal konstaterade prinsen att Götala har varit en viktig resurs för grundforskning inom nöttköttsproduktion i över 50 år och det både som en del av SLU, men också genom en rad uppdrag från externa aktörer på i och utanför Sverige.

– Nu är det dags att skapa ny historia och forska på områden som i framtiden kommer att ses som självklarheter, förklarade prinsen som sedan drog av täcket från den plakett med texten "H.K.H. prins Carl Philip invigde SLU Götala nöt- och lammköttsforskning" till tonerna av en trumpetfanfar.

SLU:s platschef i Skara, Margareta Stigson, passade på att rikta tacksamhet mot det västsvenska samarbetet och Västra Götalandsregionens politiker, som på detta sätt prioriterar ett hållbart lantbruk.

– Så klart så har vi haft många utmaningar, men då är vi lyckligt lottade som finns i just den här regionen, som värderar forskning högt och som är beredd att satsa när det behövs. Även om själva byggnationen är bekostad av SLU, så hade detta inte varit möjligt om inte både regionens och lantbrukets företrädare förstått betydelsen av att stödja det vi står och arbetar för här på SLU i Skara.

Relaterat till artikeln