Årets Företagare 2016: B&L Lund Bengt och Lena Lund

Innovation, engagemang och omtanke är centrala värden som kännetecknar Årets Företagare 2016, som värnar lika mycket om den egna arbetsmiljön som kundernas. Detta familjeföretag har med stark målmedvetenhet och glöd skapat och utvecklat en stabil verksamhet som genom blåst och solsken stått stadigt på jorden i Bolum. Årets pristagare levererar god arbetsmiljö över hela landet. De fångar upp, dämpar och inreder. Där buller, röster och sorl begränsar. Utmärkelsen Årets Företagare 2016 tilldelas Bengt och Lena Lund, B&L Lund ett landsbygdsföretag mitt i världen.

Årets Rookie 2016: Carlsson & Persson Skogstjänst Henric Carlsson och Henrik Persson

Årets Rookie är en komplett aktör som har koll på hela kedjan. Två engagerade ägare med hängiven personal sätter alltid kunden i fokus och lämnar ingenting åt slumpen. Verksamheten har sitt ursprung i ett genuint intresse. Man har under 2016 storsatsat och satt Falköping på kartan. Med kraft och mod river man ner och bygger upp. Man har under året visat stor entreprenörsanda och satsat flis på flis.

Årets Falköpingsambassadör: Poddmakarna Rasmus & Johan

Några av motiveringarna bland de som har röstat på vinnarna:

"Bra jobbat att hitta personer att intervjua"

"Två ungdomar som visar en fantastisk kreativitet och gör fin reklam för Falköping"

"De visar på stolthet över den kommun som fostrat dem"

Årets Handlare 2016: Coop Extra Annelie Rehn med personal

Årets handlare i Falköping 2016 är en butik som vänt motgång till framgång och jobbar med synlighet. Verksamheten drivs framåt med gott ledarskap och stark teamkänsla hos medarbetarna. Man ser och möter upp kunden både i butiken och i sociala medier. Vinnaren har lyckats med nytänkande som givit eko i hela Sverige.

Årets Lantbrukare 2016: Skattegården i Karleby Anders Wallin

Årets pristagare har varit lantbrukare sedan slutet av 1970-talet, och har under åren övergått från mjölkproduktion till nötköttsproduktion. Årligen producerar man 400 köttdjur vilket sammanlagt motsvarar ca 120 ton kött. Gården producerar även el genom vindkraft. Lantbruket karaktäriseras av ordning och reda och drivs av en bonde som är både utvecklingsbenägen och nytänkande. Lönsamheten står alltid i fokus och på ett kreativt sätt används ny teknik. Trovärdighet, drivkraft och gott affärsmannaskap lyfter Årets Lantbrukare som en förebild för andra.