– Detta är en enhet med gott rykte, så det är ingen slump att jag söker mig hit, säger Lena Hartelius.

Hon har idag en tjänst som professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, en tjänst som är kombinerad med patientarbete som logoped. Från och med 1 augusti kommer hon förlägga 20 procent av sin arbetstid till klinisk verksamhet vid Skaraborgs Sjukhus.

– På det här sättet kommer jag närmare patientarbetet och det finns ett intresse vid enheten att utveckla verksamheten. Jag ser det här som en satsning på logopedin inom Skaraborgs Sjukhus och jag har diskuterat en plan med verksamhetsledningen som sträcker sig tre till fem år framåt i tiden, säger Lena Hartelius.

Hennes huvudintresse är diagnostik och behandling av neurologiska kommunikationsstörningar - dysartri och afasi - vid stroke eller neurologiska sjukdomar. Helt enkelt behandling av personer med neurologiskt orsakade kommunikationsproblem, hur de tas om hand och hur man utvecklar kunskap om dessa personer.

Vad är det viktigaste du kan bidra med till arbetet vid Skaraborgs Sjukhus?

– Jag tror att jag kan hjälpa till att skapa patientnära projekt och koppla samman klinisk verksamhet med vetenskapliga frågeställningar, säger Lena Hartelius.