Elöverkänsligas förening har framfört synpunkter till östra hälso- och sjukvårdsnämnden på hur vården i Västra Götalandsregionen fungerar. Föreningen har framför allt tagit upp problem med bemötande och tillgänglighet för personer med elöverkänslighet.

Nämnden konstaterar i utredningen att det finns personer som har svåra besvär och lider av att vara i närheten av elektrisk utrustning. Samtidigt har resultat från studier svårt att visa på sambanden mellan elektromagnetiska fält och symtom. Elöverkänslighet har därför inte klassats som en sjukdomsdiagnos utan som en funktionsnedsättning.

Utredningen har undersökt olika alternativ för att göra det möjligt för elöverkänsliga personer att besöka vårdens inrättningar, till exempel att stänga ned wifi, men konstaterar att kostnaden inte står i proportion till nyttan och att det dessutom skulle medföra risker för patientsäkerheten.

En lösning skulle därför kunna vara att anpassa den mobila närvården så att elöverkänsliga kan få sina vårdbehov tillgodosedda i hemmet.

Detta skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.