Annons
Vidare till falkopingstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Replik: Platåskolan – klimatsmart och hållbar för framtidens elever

Svar från Falköpings kommun på signaturen Fridays For Futures insändare publicerad 9/11-2020.

Platåskolans projektgrupp blev glada och stolta av att läsa insändaren ”Låt Platåskolan bli så klimatsmart det bara går”. Eftersom mycket av det som föreslås av insändarskribenten redan finns med i de officiella planerna för skolan känns det uppmuntrande att få en bekräftelse på att vi är på rätt väg.

Falköpings kommun arbetar för fullt med att se över den klimatstrategi som finns, för att ta fram en ny klimatstrategi för 2021-2030. Här kommer bland annat ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” att ingå som ett viktigt fokusområde. Kommunen ska ytterligare ta sitt ansvar och driva på utvecklingen för hållbart byggande med klimatsmarta materialval och metoder vid all nybyggnation.

Vi har under projekteringen tagit fram en klimatkalkyl som ett underlag till projektgruppen för att se över och fånga upp möjligheter till förbättring inom projektet. Några planerade åtgärder är solceller på taket, masshantering av markarbeten och en husstomme som möjliggör eventuell framtida förändring i verksamheten utan att hela byggnaden behöver rivas. Vår energiberäkning visar dessutom 56 procent bättre resultat än vad Boverkets byggregler, kräver vilket innebär huset får energiklass A.

Genom hela byggprojektet kommer sedan en hållbarhetsgrupp att följa processen. Synpunkter och förslag från denna tvärgrupp, med stor kompetens inom såväl klimat/miljö som social hållbarhet, kommer att tas vidare till projektgruppen för beslut och genomförande.

Projektgruppen ser även till de delar som inte handlar om själva byggnaden. Här ingår bland annat det insändaren tar upp om resor, utemiljö och att på ett klokt sätt återanvända möbler.

Falköpings kommun jobbar just nu aktivt med att skapa ett välfungerande kommunövergripande system för det som kallas cirkulära möbler. Med hjälp av kommunens Arbetsmarknadscenter renoveras och repareras möbler för att användas på nytt i våra skolor och andra kommunala verksamheter.

Kommunen arbetar dessutom med att främja cykeltrafiken och för att öka andelen cykelresor jämfört med bilresor. Vi kartlägger kontinuerligt barnens skolvägar och åtgärdar platser som upplevs som otrygga och trafikfarliga för att skapa förutsättningar för barnen att på ett säkert sätt kunna gå eller cykla till skolan. Nya gång- och cykelvägar anläggs och Platåskolan kommer att få väl tilltagna cykelparkeringar för både elever och personal.

Sist, men inte minst, så är utemiljön en viktig del av våra skolor. Mycket arbete har lagts ner för att planera utemiljö på Platåskolan och den kommer att innehålla såväl aktiva ytor som områden för återhämtning och social samverkan, där naturen är ett viktigt inslag och kommer att få ta sin plats.

Vi ser stora möjligheter för allt detta och vi är säkra på att Platåskolan blir en plats att längta till.

Stefan Danielson – byggledare SBF

Håkan Gustafsson – gatuingenjör SBF

Björn Stenström – samordnare BU

Jakob Geidenmark - projektchef Skanska

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel