Mannen, som är bosatt i Skövde, hävdar att han haft någon TV sedan oktober 2013.

Ärendet började med att mannen hösten 2012 fick besök av Radiotjänsts kontrollanter. Då hade mannen en TV och bekräftade det med sin namnteckning och betalade avgiften under ett år.

Våren 2015 kom en faktura från radiotjänst på 8 69 kronor. Det var den obetalda avgiften från 2013 fram tills i år.

Direkt efter fakturan gjorde mannen en avanmälan och angav att han inte har haft någon TV sedan hösten 2013.

Radiotjänst drog inte tillbaka kravet och det har nu prövats i förvaltningsrätten. Mannen hävdar att han inte blivit upplyst om att man måste göra en avanmälan för att slippa betala.

Förvaltningsrätten konstaterar att enligt lagen måste en avanmälan göras och att en lag gäller även om man inte känner till den.

Så domen blir att fakturan ska betalas.