I dagsläget är inte frånvaron för sjukdom och vård av barn så stor inom Falköpings kommun, trots de nya direktiven om att stanna hemma även vid lindriga symptom.

– Det är klart att det är en påverkan. Vi har en pandemiplan som vi arbetar efter, med planering för ett 15 procents eller 50 procents personalbortfall, hur vi då ska göra för att på bästa sätt optimera verksamheten. I nuläget uppnår vi inte någon av dessa nivåer, säger Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Falköping.

Det finns fortsatt inget bekräftat fall av covid-19 i Falköpings kommun.

Beredskapsgrupp

Sedan några veckor möts en beredskapsgrupp inom kommunledningen en gång i veckan eller oftare om det kommer nya direktiv. Under tisdagseftermiddagen hölls till exempel ett möte där bland annat rekommendationen att gymnasie- och komvuxelever ska få undervisning på distans behandlades.

Beredskapsgruppen leds av kommundirektören och där ingår förvaltningschefer, personalchef, säkerhetssamordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Däremot har inte krisledningsnämnden aktiverats.

– Läget behöver försämras kraftigt innan det är aktuellt. Att initiera krisledningsnämnden gör att krisledningen tar över all verksamhet, i dagsläget ser vi inget behov av det. Vi följer ordinarie beslutsprocesser så långt som det är möjligt, säger Adam Johansson.

Krisledningsnämnden består av de fem personerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som Adam Johansson leder. Denna nämnd kan med stöd av lagen fatta långtgående beslut som att flytta personal mellan olika förvaltningar eller att byta lokaler för verksamheter.

Möten fortsätter

Kommunens politiska möten fortsätter enligt plan.

– Ambitionen är att alla politiska möten ska genomföras precis som planerat. Det vi däremot gör är att titta på ett antal åtgärder för att minska möjligheterna till smittspridning. Framförallt rekommenderas ersättare att inte delta på möten såvida man inte ska ersätta någon tjänstgörande ledamot, säger Adam Johansson.

Med denna åtgärd hålls antalet personer som träffas vid ett möte nere.

– Jag vill uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till fullo, framförallt kring handhygien och liknande. Sedan vädjar jag till Falköpingsborna att ha förståelse för att vissa av kommunens ordinarie processer kan ta längre tid än normalt, till förmån för behovet av att prioritera nödvändig verksamhet, jag ber om förståelse för detta, säger Adam Johansson.