Gudrun Schyman åker ofta på turné runt landet. Hon träffar medlemmar och andra intresserade, men hon vill också bidra till fortbildningen bland folk i allmänhet när det gäller frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

På torsdagen var Skaraborg målet. Möten hölls i Falköping, Lidköping och Skövde och invånarna kunde ta del av partiledarens tankar och idéer.

Jag pratar om det feministisk folkbildning, varför vi inte har nått jämställdhet, och om demokrati och vad som står i vägen för att nå jämställdhetsmålen, förklarar Gudrun Schyman.

Under besöket pratade hon med publiken om varför FI bildats; Att partiet – precis som Miljöpartiet en gång – tillkommit för att föra upp specifika frågor på den politiska agendan. Men någon enskild mest viktig fråga finns inte, menar Gudrun Schyman.

 Vi vill visa på ett sammanhang där lönediskussioner hänger ihop med klimathot och våldproblematik, säger hon.

Partiet vill genomföra strukturella reformer, som på lokal nivå handlar om exempelvis bra förskolor med lagom stora barngrupper och där man arbetar normkritiskt. Inom äldreomsorgen vill man ha en bra personalpolitik med rätt till heltid och inga delade turer. Det handlar också om att nå miljömål.

I Skaraborg kommer nu Pridefestivalen att hållas och hbtq-frågor är också något som Gudrun Schyman vill lyfta fram och se en ökad kunskap om i samhället.

Nu pratar alla om hbtq. Så var det inte för tio-tolv år sedan när vi grundade FI, säger hon.

Hon menar också att de nationalistiska strömningarna i samhället gör FI:s arbete än viktigare.

Det finns politiska krafter som vill att vi går bakåt i tiden när det gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter, som vill begränsa aborträtten och minska mångfalden, konstaterar Gudrun Schyman.

Hon tror att partiet har goda möjligheter att ta sig in i riksdagen nästa gång.

Det fattades bara 40 000 röster sist. Nu har vi ett växande medlemsantal.

I Skaraborg är det ännu bara Gullspångs kommun som har FI-representanter i fullmäktige, men partiets förhoppning är att det ska få representation på fler orter. Falköping är en av dem. Där träffade hon bland annat Margareta Solberg från den nybildade lokalavdelningen.