Högskolan i Skövde må vara ung i år mätt jämfört med landets äldre lärosäten, men den håller på traditionerna. Under fredagen höll en akademisk ceremoni i Sankta Helena kyrka, där sju nya doktorer promoverades, bland annat skolans nya hedersdoktorer, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling.

Promovering är en sed i Sverige som går tillbaka till -talet och påbjuder högtidsdräkt. Det var alltså en mycket välklädd skara som befann sig i kyrkan.

Ceremonin började också väldigt högtidligt med intåg med fanbärare och sedan följde en rad tal, bland annat av rektor Lars Niklasson, som passade på att tacka Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Paret har ju tillsammans med Olas far Hans Rosling bidragit till att öka kunskapen kring hälsa genom sina dataprogram för statistik.

– Tack, ni har fått mig att inse att jag är lika bildad som en schimpans när det gäller förståelsen av vår värld, sa rektorn skämtsamt.

Under den efterföljande ceremonin där dekan Anne Persson var promotor fick makarna Rosling Rönnlund ta emot lagerkrans, ring och diplom som ett tecken på deras nya värdighet. Det fick också de sju andra personer som uppnått doktorsgrad.

Under ceremonin installerades även nio nya professorer vid högskolan, bland annat Jonas Linderoth, som höll ett mycket uppskattat tal till studenterna där han inte bara skojade om hur det är att hitta sin egen mödosamt skrivna bok på en lapp på anslagstavlan med kurslitteratur till salu, utan också berörde vikten av att bygga sina argument på kunskap och vetenskap.

Mellan de olika programpunkterna underhöll elever samt lärare från musikprogrammet på Gymnasium Skövde Västerhöjd.

Högtidsstunden avslutades sedan ganska kaxigt med ett uttåg till tonerna av Queen-låten We are the champions.