Ett dygn med snöfall, och snön har lagt sig på gator och trottoarer.

Kommunens prioriterar snöröjning av genomfartsleder och gator med kollektivtrafik.

Snöar det på natten ska de gatorna vara röjda senast 06.30 på morgonen, skriver kommunen på sin hemsida. Gång- och cykelbanor som barn använder för att ta sig till skolan har också hög prioritet.

Dagen efter ett snöfall öppnas alla gator och halkbekämpning börjar.

Dag två fortsätter man att förbättra framkomlighet och halkbekämpa.

Om stora snövallar hindrar framkomligheten börjar de tas bort dag tre.

Kommunen har dygnet runt-beredskap för snöröjning från 1 november till sista mars. Snöröjningen startar när det kommit fem centimeter snö.

Kommunen snöröjer trottoarer. Däremot får fastighetsägare själva ta bort snövallar vid utfarter som bildats när plogen gått förbi.

Kommunen sköter snöröjningen i Falköpings stad. I tätorterna har entreprenörer anlitats.

Även där finns anvisningar för hur snön ska röjas. Ni kan se kartor över Falköping stad och alla tätorter om ni följer den här länken.