Visst är det vackert att se ett draperi av istappar hänga från husstaken, men faran är påtaglig när de släpper sitt grepp.

I Falköpings tätort finns det just nu bland annat anledning att se upp i centrum, exempelvis på delar av Storgatan och S:t Olofsgatan, men även nere på Ranten.

Här och där har skyltar ställts ut, där det varnas för snöras och/eller istappar.

Det är dock varje fastighetsägare och bostadsrättsföreningars ansvar att se till att det inte rasar ner snö och is från taken.

Det är reglerat i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, §3:

”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.”