– Vi vår senaste räkning 2012 räknade vi till inte mindre än 8 000 besök under maj månad och totalt över 20 000 på hela året, berättar Anders Stagen, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Mariestad.

– Vissa dagar kan det vara extremt mycket folk.

Naturreservatet Silverfallet-Karlsfors är beläget på Billingekanten mitt emellan Timmersdala och Lerdala där en vindlande bäck via ett antal fall kastar sig ner för berget.

När vi besöker Silverfallet är det tämligen folktomt. De enda ljud som hörs är fågelkvitter och bäckens brusande vatten. Men längst upp, ovanför fallen, håller P-O Pauli och Jesper Gillberg på med att röja en igenväxt äng.

– Vi röjer åt Länsstyrelsen och nu har vi fått en beställning på att utöka beteshagen. Om ett par veckor kommer vi att släppa ut ett 20-tal dikor med kalvar som får beta i naturreservatet, säger P-O Pauli.

– Med lite röjningsarbete och betande djur så kan vi hålla landskapet öppet och ytan kommer att rymma mycket mer folk. Något som behövs när det är allra flest besökare här under våren.

Vid Silverfallet bröt man under 1800-talets första hälft alunskiffer och senare bröts kalksten. Förhållandena var mycket gynnsamma med tillgång till vattenkraft och grunt liggande kalksten.

Här växer mängder med blommor bland högarna med rödfyr och ruinerna från forna tiders verksamhet. Blommorna och den vackra miljön lockar varje vår många besökare.

Hur klarar då ett naturområde en sådan publikanstormning?

– Vi gör en ganska stor ansträngning inför helgerna på våren och har god hjälp av markägaren Birgitta Carlander på Karlsfors gård, som har upplåtit extra parkering på gården för att klara anstormningen, säger Anders Stagen.

– Även om det blir lite nedskräpning med så mycket folk så klarar reservatet sig bra, det är bara roligt att folk kommer ut och kan uppleva naturen.

Vad får man inte missa när man besöker Silverfallet?

– Förutom själva fallet då, så tycker jag om de små kalkstenshällarna i bäcken ovanför fallet. Om man sedan följer Billingeleden någon kilometer norrut så kommer man till en jättefin hage som få har upptäckt, tipsar Anders Stagen.