Att den politiska ledningen erkänner att de behöver vara självkritiska är förstås mycket bra, det uppskattas!

Relaterat till artikeln

Att fler också behöver vara självkritiska är också en sanning. Det gäller de olika inblandade i de ärenden som gäller ”Skolstaden Skara”, programnedläggningar och ledningsorganisationen på Katedralskolan och styrning- och ledningsfrågorna inom Skara kommun. Men, det gäller även medias ansvar att spegla händelseförloppet och vad som är vad i en stundtals något ”infekterad” debatt.

Det största ansvaret kan inte läggas på någon annan än den politiska ledningen i kommunen. Oavsett hur mycket de försöker hänvisa till tidigare ledning och beslut, så är hela den här historien tydligt kopplad till hur Allianspartierna skrivit budget, agerat utan att kommunicera i förväg, drivit enskilda detaljfrågor utan tillräckliga underlag samt att utan insyn haft kontakter med olika aktörer inom skolans område.

Relaterat till artikeln

Det finns många saker att bemöta i BUN:s ordförandes uttalande, men just nu nöjer jag mig med att kommentera påståendet ”att oppositionen under all den debatt som varit aldrig kommit med något förslag med framtidslösningar för Katedralskolan i Skara.”

Detta är osanning, som kan motbevisas om man läser såväl protokoll som artiklar i våra tidningar. Bland annat har vi i de tre oppositionspartierna föreslagit att de gamla livsmedelslokalerna på Katedralskolan skulle göras om till Vuxenutbildningen och SFI, ett lärcenter. Detta skulle spara miljonbelopp för skola och kommun. Vi har också varit tydliga med att personalen måste vara delaktiga i utvecklingen av skolans verksamhet. Inte att det i budgetdokument eller i nämndbeslut ska detaljstyras över sådant som professionen själva är kompetenta för och som de har det statliga uppdraget att ansvara för. Båda dessa saker är viktiga förslag inför framtiden.

Relaterat till artikeln

Vi från oppositionen är inte emot samverkan och gemensamt utvecklingsarbete mellan skolorna i Skara. Men vi ser snarare behovet av ett helhetstänkande, där samtliga nivåer inom skola och utbildning kan vara med och samverka.

Och, min självkritik då? Kanske borde jag reagerat tidigare på såväl den oväntade pressträffen om Skolstaden Skara, men framförallt på den budget från Alliansen som åstadkommit allt detta som debatterats.

Magnus Gunnarsson (MP)