LÄS MER: Ett nytt sjukhus växer fram

Den 15 oktober kl 10.30 är det dags för det första spadtaget i det allra största byggprojektet i Skaraborgs sjukhus i Skövdes historia sedan det byggdes på 60- och 70-talet. Det skriver Västfastigheter i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Miljonsatsning på ny akut

Dagens vårdlokaler är sedan länge urvuxna, och spadtaget markerar starten för detta enorma projekt som kommer att ge skaraborgarna ett modernt och fullvärdigt akutsjukhus som både ger bästa möjliga vård till framtidens ökade patientflöden och tar höjd för ny medicinsk och teknisk utveckling.

LÄS MER: Ny akut, entre- och operationslokaler

Projektet kommer att resultera i två nya sjukhusbyggnader om totalt 60 000 kvadratmeter, vilket är en ökning med nästan 35 procent jämfört med dagens yta.

Den norra byggnaden är till för vuxenpsykiatrisk vård med både vårdavdelningar, mottagningar samt psykiatrisk akutmottagning, och den södra kommer att inrymma en helt ny akutmottagning och akutröntgen, ambulansintag, intensivvårdsavdelning, nya högteknologiska operationssalar med närliggande pre- och postoperativa avdelningar, samt en sterilteknisk enhet.

Projektet drivs av Västfastigheter och Skaraborgs Sjukhus fram till 2023, när hela projektet ska vara klart. Byggentreprenör är Bygg Dialog AB.