I december tog Maria Nordberg och en kollega över en del av ansvaret för att cystoskopera patienter vid urologimottagningen och cystoskopi innebär att man med en kamera undersöker urinblåsa och urinrör. Det handlar om personer som har bekräftad cancer i urinblåsan. Patienterna kommer på regelbundna kontroller beroende på vilken sorts tumör de drabbats av, i vissa fall sker kontrollerna livet ut.

– Jag tycker att det här är bra och uppskattar en kompetenshöjning och att få nya utmaningar. Att patienterna vi träffat har varit positiva till detta har naturligtvis också varit roligt, säger Maria Nordberg i ett pressmeddelande.

Uppgiftsväxlingen och kompetenshöjningen för sjuksköterskorna innebär en stor fördel för patienterna. De får tillgång till ytterligare vårdpersonal som kan cystoskopera, vilket medför att patienterna får en tid för undersökning snabbare än tidigare och att vårdförloppet därmed går smidigare.

–Patienterna cystoskoperas regelbundet för att tidigt upptäcka eventuella återfall, så att man snabbt skall kunna åtgärda det. Det blir billigare för patienterna att besöka en sjuksköterskemottagning och förhoppningsvis medför det också att vi kan minska användningen av stafettläkare, som kostar mycket pengar för verksamheten, säger Maria Nordberg.

Hur kom det sig att ni som sjuksköterskor skaffade er den här kompetensen?

–Min kollega har varit intresserad av att cystoskopera en tid och då intresset och utbildningen fanns så fick vi förfrågan om vi ville gå utbildningen, säger Maria Nordberg och fortsätter:

–Vi läste uppdragsutbildningen "Cystoskopi vid icke muskelinvasiv blåscancer för sjuksköterskor", som utgick från Lunds universitet och startade därefter vår sjuksköterskeledda cystoskopimottagning i december 2018. Vi arbetar var sin dag i veckan med att cystoskopera patienter med blåscancerdiagnos och assisteras av en undersköterska på urologmottagningen.