Statistiken kommer från Socialstyrelsen.

I Sverige besöker en hög andel av befolkningen tandvården regelbundet, men det finns variationer. Regionalt kan man se att invånare i Norrbotten besöker tandvården i lägst utsträckning, medan Halland har högst andel besök, säger Andreas Cederlund, tandvårdssakkunnig på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Benägenheten att besöka tandläkaren varierar även mellan Skaraborgs kommuner. I Tidaholm, Karlsborg och Götene har över 80 procent besökt tandläkaren under tvåårsperioden 2013 till och med 2015. Falköping, Skövde och Grästorp hamnar inte långt efter.

Bland skaraborgarna är Törebodaborna de som går till tandläkaren i lägst utsträckning. 73,5 procent av dem har besökt tandläkaren under den aktuella tvåårsperioden.

Men den andelen är ändå betydligt högre än i Haparanda, där bara 54 procent har varit hos tandläkaren under samma period.

Socialstyrelsen har inte analyserat vad skillnaderna i besöksfrekvens består av. På en del platser kan det sannolikt utgöras av brist på tillgänglighet, tandvårdspersonal eller långa avstånd. Dock har Stockholms län en relativt låg besöksfrekvens, trots hög tandläkartäthet. Mellan olika kommuner kan det också föreligga socioekonomiska faktorer som resulterar i skillnader. Vi vet att socioekonomiskt svaga grupper, arbetssökande, utlandsfödda och personer med låg utbildning besöker tandvården i lägre utsträckning, säger Andreas Cederlund, tandvårdssakkunnig på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Det finns flera skäl till att avstå från tandläkarbesök.

Ett skäl är att man inte tycker att man har behov. Här finns en grupp som väljer att bara besöka tandvården akut, när problem uppstår. Andra skäl kan vara att man har långt till tandvården, av rädsla eller ekonomiska skäl, säger Andreas Cederlund.