Från slutet av november 2018 och ett år framåt ansvarar Skaraborgs regemente, P4, för två av Försvarsmaktens internationella insatser – Mali 09 och därefter Mali 10. Med 260 soldater och officerare avlöser Skaraborgs regemente Mali 08 som satts samman av Amfibieregementet, hemmahörande på Berga i södra Stockholm.

Förberedelserna har pågått sedan i somras och en av de som tränat för uppgiften är Linn Persson, som är så kallad Movcon-officer.

– Det innebär att jag är ansvarig för godstransporter till och från insatsområdet, främst via flyg, men även med fartyg från Sverige för vidare befordran med lastbilar till Timbuktu.

– Det är min första insats, så det är klart det är nervöst, men det ska också bli kul att komma iväg, säger Linn Persson.

Tobias Boutin, som är spaningsgruppchef, har varit på plats en gång tidigare, 2014, när insatsen precis inletts.

– Då var det tämligen primitivt och campen var fortfarande under uppbyggnadsfasen. Vi levde på mat i påse under hela tiden. Nu tror jag att den stora skillnaden blir att man kan leva lite mer civiliserat.

– Det ska bli väldigt intressant att åka ner igen. Jag kommer mestadels att röra mig i närområdet av Timbuktu för att prata med olika individer i befolkningen, säger Tobias Boutin.

Inför insatsen har man genomgått en omfattande insatsutbildning, med bland annat sjukvårdsmoment och träning på att vistas i miljöer där hemmagjorda bomber kan förekomma.

– Dessutom hade vi en slutövning under sex dagar på Livgardet i Stockholm, där momentet gick ut på att göra det så likt vardagssituationen i Mali som möjligt.

Förbandet är på plats i sex månader, och soldaterna har två tiodagarspermissioner med hemresa under tjänstgöringsperioden.

Förläggningen, kallad Super-campen, ligger utanför Timbuktu och här samlas insatsstyrkorna från Sverige, Tyskland, Nederländerna och Afrikanska Unionen.

Det svenska förbandet kan vid behov verka i hela landet. Styrkan består av en stab, två kompanier, en nationell stödenhet och stabsofficerare till de olika FN-ledda ledningsstaberna i huvudstaden Bamako och i Timbuktu.

– Fredsprocessen i Mali har inte kommit riktigt så långt som FN och vi hoppats. Det finns ett antal aktörer som aktivt motverkar fredsprocessen. Det är terroristgrupper, Al-Qaida, IS och lokala islamistiska grupper, säger Magnus Frykvall, kontingentchef för Mali 09.

– Även parterna i fredsavtalet har svårt att komma överens om hur fredsavtalet ska implementeras.

Mali har varit i konflikt sedan självständigheten 1960 och det har länge funnits en stor splittring mellan norra och södra Mali. Både etnisk, politisk och kulturell. Centralregeringen i Bamako har försökt hantera detta utan att nå målet.

– Generellt sett tar sådana här fredsprocesser väldigt lång tid om man ska nå dit man vill, säger Magnus Frykvall.

Terroristgrupperna utövar makt genom hot mot lokalbefolkningen och de trupper som regeringen sätter upp.

– Man kan tycka att läget är hopplöst, men det är mycket som tyder på att om FN inte funnits på plats, så hade landet varit i samma situation som Afghanistan var i början 2000-talet.

– Så FN löser en viktig uppgift och har en lugnande effekt på säkerhetsläget. Det finns inget tydligt alternativ utan det är bara att jobba.

Konflikten i Mali benämns ofta som FN:s farligaste insats, och det har under året skett ett antal attacker mot FN-campen.

– Fredsframtvingande soldater är folkrättsligt skyddade. Så en attack mot blå baskrar eller hjälmar ska ju inte ske. Men det vet vi ju att sådana här terroristgrupper inte om, säger Magnus Frykvall.

– Men vi har bra utbildning och utrustning, så det känns ändå tryggt att åka ner, avslutar Linn Persson.