Skövde kommun vill ta 100 000 kubikmeter vatten från Hållsdammen om vintern för att göra konstsnö till spår och skidbackar. Detta för att förverkliga de storslagna planerna på att göra Billingen till ett av södra och västra Sveriges mest besökta resmål.

Vid en tidigare förhandling i Mark- och miljödomstolen framkom att kommunen saknade tillstånd att ens ha en damm, varför denna grundläggande fråga har fått tas med i processen. En kompletterande förhandling har därför hållits idag tisdag i Skövde.

Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson tror att domstolen kommer att ge tillstånd för dammen.

– Det hoppas och tror jag. Naturskyddsföreningen framförde att tillstånd inte skulle ges, men konsekvenserna av att inte få vattenmagasinera innebär att dammen töms. Det är i sig ett jätteingrepp som kräver dom även det och påverkar naturen i ännu större grad. Slutmålet skulle vara att bilda en mosse, vilket kan ta runt 200 år, säger han.

– Våra biologer menar att Hållsdammen är en viktig del av Billingen som sjö och vattenspegel för djur och växter. Vi har en mängd mossar på berget, men ett fåtal vattendrag.

Ingemar Linusson tror också att tillstånd kommer att ges för att få ta ut 100 000 kubikmeter vatten från dammen för att göra konstsnö.

– Mängden tror jag att vi får. När länsstyrelsen framförde sina synpunkter handlade det mer om villkor och hur vi ska följa upp det. Kanske får vi ett tillstånd som ska omprövas om tjugo år, säger Ingemar Linusson.

Om det skulle bli ett nej kommer kommunen ”med stor säkerhet” att överklaga domen, enligt Linusson.

– Skulle vi i bortre änden få ett nej även där är det verkligen ett frågetecken för Billingens framtid avseende konstsnöspår. Men det tror vi inte ska hända, säger Ingemar Linusson.

Det har tittats på alternativa vattenkällor till konstsnö, men de har lagts åt sidan för att de känns orimliga redan från början, enligt Linusson.

Domstolen har nu formellt två månader på sig att meddela dom. Men Linusson har uppfattat det som att ärendet ska prioriteras då huvudförhandling hölls redan 4 oktober.

– Jag är kanske naiv, men jag har en förhoppning om en dom före nyår, i värsta fall i mitten av januari, säger han.

Enligt det gamla tillståndet får 30 000 kubikmeter tas ut för konstsnö, vilket gör att man får hushålla.

– För år 2018 hade kommunen 1 december 7 000 kubik kvar fram till nyår. Efter nyår får vi 30 000 nya kubik på det gamla tillståndet. VI hoppas väl att vårt nya tillstånd inte ska dröja längre än att vi ska reda ut det med 30 000 kubik under januari, säger Ingemar Linusson.