Vi står nu inför en svår samhällsekonomisk balansgång när gruvor och framställning riskerar att hamna i malpåse samtidigt som industrier gynnas när lågprisstål omdirigeras till den europeiska marknaden. Västvärldens förfall inom produktion av varor för privat konsumtion har varit totalt på grund av liberal marknadsekonomi och frihandel, dess förtryck och utnyttjande av svaga i samhället kommer att avbrytas tack vare president Trumps initiativ.

Nu är det för sent och Skaraborgs före detta verksamma inom vitvarubranschen får aldrig veta om skyddstullar på exempelvis tvättmaskiner hade kunnat rädda våra arbetstillfällen. Såväl anställda som den företagsledare som kämpat och byggt upp ett företag måste kunna förlita sig på att politikerna i det egna landet står på deras sida.

Det går inte för sig att vara marknadsliberal gentemot nationer som inte är det och sedan stå och se på när företag flyttar eller läggs ner. Det är konkurrens på olika villkor och mycket oschysst.

Även livsmedelsbranschen har problem. Det svenska köttet har tydligen blivit en bristvara och nu ska det importerade inta de svenska butikshyllorna i ännu större omfattning. Detta är oacceptabelt och ett absolut krav att det införs skyddstullar omedelbart såväl vid EU:s yttre gräns men även Sveriges gräns.

Michael Olofsson, landsbygdspartiet oberoende, Vara kommun