Sommaren 2015 fick den äldste pojken två slag med en livrem på baken. Sommaren 2018 utsatte pappan barnet för det igen, samma pojke fick två slag på baken.

I december 2018 fick barnet ta emot fyra slag med livremmen på samma ställe. Händelsen inträffade i vardagsrummet och var ett straff för att pojken kommit hem sent från en kamrat. Samma månad bet han också pojken i kinden med smärta som följd.

Pappan har vid ytterligare ett stort antal tillfällen under tiden bitit och nypt pojken i kinderna, fingrarna, armarna och benen, samt slagit honom med ett bälte i baken. Varvid det uppkommit smärta.

Samma sak gäller det yngre barnet. Under våren och sommaren 2018 har pappan tilldelat sonen ett antal slag med bältet. I början av 2019 bitit sonen i handen och fingrarna. I september samma år bet 47-åringen pojken i kinden.

Mannen har vid ytterligare ett stort antal tillfällen bitit och nypt barnet i kinderna, fingrarna, armarna och benen, samt slagit honom med ett bälte i baken.

Nu åtalas alltså mannen för dessa fridskränkningar.